Medi Físic dels Ports

Medi Físic dels Ports

Els Ports és un massís de relleu molt complex a cavall entre el sistema mediterrani y sistema Ibèric. Descobreix-ho.

EL RELLEU

ELS PORTS és un massís de relleu molt complex, a cavall entre el sistema mediterrani català i el sistema ibèric. Està format mer materials calcaris que determinen un relleu abrupte i trencat per diverses falles, amb importants encavalcaments. El vessant oriental, molt abrupte, tallat per un escarpament de falla, és ric en cingleres, al sector occidental, els rius principals excaven gorgues profundes de gran espectacularitat, com és el cas del riu Matarranya a les Gúbies del Parrissal (no inclòs dintre del Parc Natural), les Gúbies del Regatxol naixement del riu Ulldemó, l les valls properes al Mas de la Franqueta al llarg del riu dels Estrets (Horta de Sant Joan).

El massís presenta muntanyes destacades per la seva alçada i forma, el cim més alt de tot el PORT es mont Caro (1447) m. Altres cims a destacar son: el Tossal dels tres Reis (1356), el Negrell (1345), la mola de Catí (1326), Punta de la Torroja (1246), el Tossal Nou (1233), el morral del Catinell (1232), Punta Serena (1031), les Roques d´en Benet (1013).