Normes i Consells dels Ports

Normes i Consells dels Ports

Conservem el parc, els Ports és un dels espais més significatius de Catalunya.

Els PORTS és un dels espais naturals més significatius i ven conservats de Catalunya, hi ha estat declarat PARC NATURAL per conservar-ne la importància geològica, biològica i paisatgística, però els valors culturals de la gent que hi viu i que hi treballa. Per tant:

 • Repecteu l’entorn.
 • Ateneu les indicacions dels agents rurals.
 • Tingue cura de les infraestructures i els equipaments.
 • No encengueo foc.
 • Anau pels sendes senyalitzats.
 • No espanteu els animals salvatges.
 • No colliu plantes.
 • Respecteu les propietats privades.
 • No entreu als terrenys tancats ni circuleu per camins senyalitzats com a propietat privada.
 • Tingue cura amb els braus.
 • Recordeu que les activitats que es poden realitzar a l’interior del parc estan regulades.
 • Abans d’entrar al parc informeu-vos als centres d’informació.