Fauna dels Ports

Fauna dels Ports

La gran diversitat de biòtops que ofereix els Ports permet l’establiment d’una fauna rica i variada.

La gran diversitat de biòtops que ofereixen els PORTS permet l’establiment d´una fauna rica i variada en el que s’acollien algunes espècies d’animals endèmiques i rares per la fauna catalana.

L’element més espectacular del massís es la nombrosa població de cabra salvatge, espècie endèmica de la península ibèrica (que està regulada cinegèticament per la Reserva de Caça. La llúdriga i el gat serval (introduït recientment) formen part dels mamífer protegits dintre del massís.

Els ocells hi troben als PORTS un refugi i unes condicions idònies per subsistir, hi destaquen els grans rapinyaires, (voltor, àliga daurada, àliga perdiguera, astor, falcó pelegrí, duc, etc.), i espècies que hi tenen una estada no permanent com ( àliga marcenca, àliga calçada); i espècies protegides com (merla blava, l’oriol, el pica-soques blau, el raspinell o la merla d’aigua).

Els rèptils tenen també una important representació amb aquest espai natural, ( tortuga mediterrània, el dragó rosat, el sargantaner petit, el lludrió ibèric, la serp de ferradura i l’escurçó ibèric, aquest últim es molt nombrós i també verinós).

Pel que fa als amfibis, en aquest espai hi estan presents el 50% de les espècies que hi ha a Catalunya; s’hi poden trobar l´ofegabous, el tritó verd, la granoteta de punts o la reineta. La presencia d’aquests amfibis indiquen l’existència del prou llocs humits i punts d’aigua per poder subsistir, un fet destacable enmig d’un clima essencialment mediterrani. Als rius son destacables les poblacions autòctones de peixos com ara la madrilla, madrilla roja o el cranc de riu.

foto font 1.