Vegetació dels Ports

Vegetació dels Ports

La posició del massís dels Ports entre muntanyes ibèriques i les catalanes a permès una vegetació característiques dels Ports on podem trobar més de 1.000 espècies.

La posició del massís dels PORTS entre les muntanyes ibèriques i les catalanes ha permès la presencia i conservació d´una flora i una vegetació molt rica i variada, on es poden trobar més de 1000 espècies;

El massís se situa dins l’àrea típicament mediterrània, però el fet d’estar, en bona part, situat per sobre dels 1000 metres d’altitud, origina un canvi de vegetació de característiques de alta muntanya; aquestos factors originen un conjunt d’espècies vegetals molt diversificades, d’un gran valor geobotànic.

A la part oriental i les parts solejades domina la màquia de garric i margalló, al vessant occidental, de caràcter més fresc i continental, el paisatge està ocupat pel carrascar; a les zones més elevades la vegetació està formada pel carrascar muntanyenc.
L´ espai submediterrani, bàsicament, està format per pinedes de pinassa, pi roig i boixos. Als punts més humits i amb més altitud hi ha les Fagedes i teixedes ( formen part del la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, englobat dintre del PARC NATURAL DELS PORTS; que son les més meridionals de Catalunya i Europa).
Les carenes, sotmeses a forts vents durant bona part del hivern, hi trobem l’eriçó, antil·lis de muntanya, gramenet d’anyol i festuca.

La vegetació rupícola és molt típica dintre del massís i té un notable interès: el jasonio-linarietum cadevallii a les parts solanes, l´hieracio-salicetun tarraconensis a les obagues, i l antirrhinetum pertegasii a les vaumes d’ombria; dintre d’aquest tipus de vegetació destaquen els endemismes con el salze de cingle, antirrhihum pertegasii, brassica repanda dertosensis, armeria fontqueri, etc.

Altres espècies vegetals destaquen per la seva raresa, com Prunus prostrata, Brimeura fontqueri, Dryopteris submontana, etc.