Cultura Paüls

Cultura Paüls

El nom de Paüls prové sens dubte de la forma llatina “Paludes”, que significa llacunes.

Aquesta població existia ja abans de la Reconquesta, ja que quan Ramon Berenguer IV conquerí Tortosa, l’any 1148, donà Paüls al cavaller Roger Despuig.

La primera notícia documental data de 1168, quan el rei Alfons I fa donació del Castell de Paüls (Peduls), amb els seus termes i pertinences, a Guerau de Riu, Pere de Santmartí i Ramon Queralt.

L’any 1205, el rei Pere II traspassà la seva senyoria a Dogo de Verdeyo exceptuant la fidelitat a la seva persona i els drets reconeguts a Tortosa en la Carta de Poblament.

Anys més tard, el 1239, la senyoria de Paüls tornà a ser propietat de la família Despuig, la qual hi continuà vinculada fins a l’Edat Moderna. A principis del segle XVII, el lloc era encara una baronia.

Durant les successives guerres que es produïren al Principat, la població patí molt, especialment durant la primera guerra carlina, quan un grup de 300 carlins es féu fort al castell i va ser foragitat per les tropes del coronel liberal Santa Cruz. Durant aquesta mateixa guerra, l’any 1836, la població fou incendiada i saquejada pels liberals.

També sofrí especialment les conseqüències de la Guerra Civil de 1936, ja que la línia del front de l’Ebre es trobava situada molt a prop del poble, dins del terme municipal.