Paüls

Paüls escutPaüls. Municipi del Baix Ebre, situat a les vessants dels Ports de Beseit. El terme municipal, amb 43’84 Km² d’extensió, és muntanyenc i molt accidentat per contraforts muntanyosos, cingles i barrancs, entre els quals corren rierols que aflueixen o neixen a les serres de Paüls. El terme és abundant en fonts i brolladors d’aigua. Entre les 102 fonts que existeixen cal destacar la Font de Sant Roc, situada en un lloc especialment pintoresc, la Font dels Ullals de la Vall i les Fonts del Montsagre, que neixen a la muntanya d’aquest nom.

El poble, a 378 m. d’altitud, es troba situat dalt d’un turó, al peu del castell. Els carrers són esglaonats, estrets i costeruts a causa del desnivell del terreny.

Fins fa uns anys, l’agricultura era la principal font d’ingressos dels habitants, però avui són molt poques les famílies que viuen només de l’agricultura.

Com que es tracta d’un territori extremadament accidentat, només és conreable un 20% de les terres, les quals són dedicades a oliveres, ametllers, cereals, hortalisses i fruiters, sobretot cireres. La superfície no conreada és ocupada per boscs i pasturatge.

Altres recursos complementaris són les granges avícoles i porcines, i les explotacions forestals de pins i alzines.

Encara que els camps continuen conreant-se, no és amb dedicació exclusiva, sinó que són moltes les persones que ocupen llocs de treball fora del poble, principalment a Tortosa.

Darrerament, l’economia s’ha diversificat una mica amb la creació de petites indústries, com un taller de confecció de plàstic, una serradora i també amb la construcció d’infraestructures de turisme rural, com una casa de pagès i un alberg, aquest darrer de titularitat municipal.