Clima d’Amposta

Сlima d’Amposta

El clima d’Amposta és mediterrani amb influència marítima, encara que la presència de les serres del Montsià fa que aquesta influència marítima sigui lleugerament menor.

Les temperatures mitjanes anuals se situen per sobre dels 16 en tota la plana.
Els hiverns són moderats, amb glaçades escasses. Les mitjanes mensuals de gener són per sobre dels 7 graus.
Els estius són calorosos amb temperatures elevades, suavitzades per la marinada, cosa que dóna un ambient molt xafogós. Les mitjanes mensuals de juliol són per sobre dels 24º a la plana.

Les precipitacions són escasses a la plana i vessants inferiors amb mitjanes anuals inferiors als 600 mm, i per sota dels 500 mm a bona part del delta. Les pluges són molt irregulars, amb un màxim de tardor (setembre, octubre)
També plou forca pel maig. Durant aquests mesos són freqüents les tempestes i pluges intenses, amb forts vents de llevant. Els estius són secs, amb un mínim de precipitació el juliol.