Roquetes

Roquetes escutRoquetes

La ciutat, amb més de 8000 habitants, esta situada al SW del Baix Ebre. El centre urbà se situa al voltant del carrer Major, on radiquen els principals serveis. Entre els edificis més antics destaquen el de l’Església (1829), el de l’ajuntament vell (1881) i el del Mercat Municipal (1892). Són notòries també les cases pairals com la Torre d’en Gil, la Vall del Marqués i la de l’Hort de Cruells. Aquesta última, és la seu del Casal Municipal. En el vessant modern, l’edifici més rellevant és avui el del nou Ajuntament, d’estil avantguardista.

Foto font 1