Rasquera

Rasquera escutA la part meridional de la comarca de Ribera d’Ebre, trobem el municipi de Rasquera.

Té una geografia molt diferenciada: per una banda terrenys plans i suaus; i per altra banda, la Serralada de Cardó ambles seves abruptes muntanyes.

Rasquera mostra dues parts molt diferenciades; la “Vila”, nucli arcaic que conserva l’estructura de Vila Closa circumdant el castell, i “el Solà“.

Es un poble artesà per excel·lència; es treballa el boix i el margalló i s’elabora un dolç reguitzell de productes pastissers.