Santa Bàrbara

Santa Bàrbara escutSanta Bàrbara és una població on es creuen els barrancs de la Galera, Lledó i Pelós. Enmig d’aquests barrancs podem passejar per l’antiga Via Augusta romana i gaudir de les boniques vistes d’oliveres i altres cultius.

Per ser un terreny pla, antigament se l’anomenava la Plana del Montsià i consegüent als habitants popularment se’ls anomena “planers”. Gràcies a aquesta característica del relleu, és un lloc ideal per anar a peu o bicicleta i visitar les masades o anar al Museu de la Vida a la Plana per entendre la vida d’abans.