Sant Jaume d'Enveja

Paradís envejat El municipi de Sant Jaume d'Enveja té una superfície de 60,9 Km' i 3.400 habitants aproximadament. Esta situat al marge dret del darrer tram de l'Ebre. L'any 1990 va passar a formar part de la comarca del Montsià. A més del nucli de Sant Jaume, compren també els de Balada i els Muntells El nucli de poblament és modern (1860), relacionat amb el començament de l'explotació de la sal i la construcció del canal de la Dreta de l'Ebre. El lloc originari d'establiment se situa prop de les salines Reials o del Cabíscol a començament del segle XIX (actualment heretat de la Llanada), format per un grup d'edificis (quadres, forns, casa dels guardes, casa de l'administrador, magatzem, etc.) relacionats amb el negoci de la sal. Inicialment, els edificis eren barraques, construïdes amb joncs, canyes i fang. La substitució progressiva d'aquestes construccions per unes altres més estables han determinat un urbanisme molt disseminat. El centre esta organitzat al voltant de les avingudes d'Espanya i de l'Ebre. La base de la seva economia és l'agricultura de regadiu, especialment els conreus d'arròs i d'hort. Les tradicionals activitats de caça i pesca estan restringides i es porta a terme un control rigorós per no maltractar el medi ambient. Això sí, recordeu que heu de respectar les zones de Parc i que heu d'anar amb molt de compte amb la natura.

Informació Sant Jaume d'Enveja

MAPA

Anuncia el teu negoci a Ebre.com