Torre de Prior o de Galindo

Camí antic de Bot, Horta de Sant Joan 43596

Torre de Prior o de Galindo

Aquesta torre està situada a uns vuit-cents metres del santuari de Santa Maria dels Àngels, a vora del camí antic de Bot. La seva aparença exterior en podria fer pensar en una típica torre de guaita, però més aviat es  tracta d’un habitatge residencial que presideix l’explotació agrícola. Dels Domenys templers i controla el pas per l’antic camí de Bot. Les terres d’aquest hort són regades per l’aigua procedent de diverses fonts mitjançant una interessant xarxa de sèquies i mines que daten d’època templera o fins i tot anterior ja que a la carta de  població d’ Orta (1165) ja són situades com a sistema de rec preexistent que s’ha procurar conservar i administrar.

Es tracta d’un edifici de planta quadrada que s’eleva 9 m i té uns murs de 0,70m de gruix, obrats en carreu mitjà.  Interiorment disposa de dos nivells: la planta baixa que està coberta amb una volta de pedra exageradament rebaixada, fins al punt que hom diria que és plana, vertadera obra d’enginyeria, i la planta superior coberta a  dues vessants amb lloses de pedra que suporten quatre arcs diafragma que carreguen directament en el mur.

Damunt de la coberta hi ha una terrassa amb espitlleres i una lladronera damunt la porta, situada a llevant.

Visited 1598 times, 1 Visit todayRelated Listings