Torre de la Carrova

Torre de la Carrova

Torre de la Carrova

A 4 Km aigües amunt d’Amposta, s’aixeca la Torre sobre un sortint rocós, per servir de resistència i vigilància de l’entrada del riu. Agafa el nom de la font que brolla al seu peu, la Alcharrova. És dels segles XVI – XVII. El 1149 Ramon Berenguer IV la dona als hospitalers.

Hi ha un document del 1313 referit a la venda dels Fenollar a Arnaldo de Pont. Del 14d3 fins la desamortització del segle XIX va pertànyer al Convent de Benifassà. El 1837 és adquirida pel Marques de Santamaría. L’Ajuntament la compra l’abril 1991, procedint a la restauració, segons el projecte de J.L.Millan Bel, davant el perill d’enrunament a causa del badall produït per un llamp.

Sobre una base de 15 x 11’5 m i en una alçada de l 8’5 m s’hi troben tres nivells i una terrassa superposada, amb barbacanes. L’exterior és de pedra calcaria i les cantonades de pedra dolça i tova. Destaquen unes finestres geminades, dividides per unes columnetes amb capitell. Antigament no tenia accés a nivell de terra, modernament s’hi va practicar una porta.

Visited 1443 times, 1 Visit todayRelated Listings