Col·legi de Sant Jordi i de Sant Domènec

Carrer de Sant Domènec, Tortosa

Col·legi de Sant Jordi i de Sant Domènec

El Col·legi de Sant Jordi i de Sant Domènec forma part del conjunt històric dels Reials Col·legis de Tortosa. Va ser construït el 1578 en funció de convent.

La portalada és renaixentista i està composta per dos blocs. Al bloc inferior trobem a l’arc de mig punt de la portalada la inscripció 1578 i als carcanyols la heràldica dels dominics. Al superior trobem l’escut imperial de Felip II i al fris entre el superior i el bloc inferior hi trobem la inscripció DOMUS SAPIENTAE, que significa casa de la saviesa ja que va ser una universitat. Aquest estava dedicat sobretot a l’estudi de la teologia. Després de l’exclaustració de 1835 el convent va ser utilitzat com a quarter militar. Aquest va ser arrasat pels bombardejos de la Guerra Civil Espanyola i només en va quedar la portalada.

Va passar a ser propietat de la Generalitat l’any 2001 i el maig del 2003 es va convertir en la seu dels serveis territorials del Departament d’Educació i de l’Escola Oficial d’Idiomes (des del 2004 fins l’actualitat).

Visited 3512 times, 2 Visits todayRelated Listings