Cisterna del Vall

Alcanar, Carrer de la Generalitat 10, España

977 732 013 / 977 732 026

Cisterna del Vall

També anomenat fossat de la Muralla, fou construïda al voltant de l’any 1600.

Visited 928 times, 3 Visits todayRelated Listings

%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d Read More…

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-% Read More…

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d Read More…