Barraques deltaiques

TV-3408, Sant Carles de la Ràpita, España

Barraques deltaiques

Són construccions típiques que es feien servir com a habitatge en temporades on caçaven i pescaven. Més tard, amb la popularització del cultiu de l’arròs s’utilitzaven per a tot l’any.
Es construïen amb materials del territori. Les parets de canyes i fusta d’oliveres o eucaliptus recobertes de fang i palla i emblanquinades amb calç, i el sostre amb canyís de sorral, palla d’arròs, juncs i bova.

Pots trobar-les per tot el Delta.

Visited 1086 times, 2 Visits today


Add a Review

Rate this by clicking a star below:

 

Related Listings

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d Read More…

dades-generals Read More…

datos-generales Read More…