Barraques deltaiques

TV-3408, Sant Carles de la Ràpita, España

Barraques deltaiques

Són construccions típiques que es feien servir com a habitatge en temporades on caçaven i pescaven. Més tard, amb la popularització del cultiu de l’arròs s’utilitzaven per a tot l’any.
Es construïen amb materials del territori. Les parets de canyes i fusta d’oliveres o eucaliptus recobertes de fang i palla i emblanquinades amb calç, i el sostre amb canyís de sorral, palla d’arròs, juncs i bova.

Pots trobar-les per tot el Delta.

Visited 1926 times, 3 Visits todayRelated Listings