Casa de Fusta

Amposta, Carrer Partida Encanyissada, 43870, Poblenou del Delta, Tarragona, España

Z Preus a partir de: 2€

Català Castellà

977 26 10 26

Casa de Fusta

Aquesta construcció emblemàtica al Delta, actualment és una instal·lació del Parc Natural que acull un centre d’informació i un museu ornitològic on es mostra una col·lecció molt completa de les espècies més representatives de la fauna deltaica. Però originàriament la seva funcionalitat no va ser la mateixa. Per tal de conèixer quin ha estat el procés històric que ha donat lloc al significat actual de la Casa hem de remetre’ns a l’any 1926, data en que tres senyors benestants de Barcelona atrets per la gran quantitat d’ocells aquàtics que albergava la llacuna de l’Encanyissada, van decidir de fundar una societat de caça que va aconseguir una concessió de deu anys, per efectuar les seves tirades en aquesta llacuna. La provisionalitat d’aquest contracte i la necessitat de tenir un habitatge per tal d’instal·lar-s’hi durant la seva estada al Delta, va determinar la construcció d’aquest refugi desmuntable on el material emprat fou la fusta que va ser portada expressament del Canadà, fet que va originar el seu elevat cost (350.000 ptes.).

Aquesta concessió es va perllongar fins l’any 1966. Cal destacar el fet que durant la guerra civil la Casa va ser ocupada per habitants de la zona que l’empraren com a refugi, motiu pel qual va ser garantida la seva conservació.

Al 1966 fou la data en qui el “Ministeri de Agricultura” (Patrimoni Forestal del Estado) va assumir la protecció de les llacunes i va començar a negociar amb la societat el patrimoni de la Casa. Fou l’any 1978 que passa a disposició de l’Estat i s’acaba, definitivament, la cessió de la casa. Llavors, les llacunes de l’Encanyissada i la Tancada van ser denominades “Coto Nacional de Caça del Delta del Ebro”.

Posteriorment amb el traspàs de competències a la Generalitat, l’any 1 980 les atribucions es traslladaren al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb l’ampliació a la marge dreta del decret de Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’any 1986, la Casa de Fusta passa a ser gestionada per aquest organisme que ha convertit el que únicament era un refugi, en un lloc obert, ideat amb el propòsit de facilitar un millor i més profund coneixement d’aquest espai natural.

Foto font 1

De 10 h a 13 h i de 15 h 17 h.
Dilluns tancat.

Visitat 3254 vegades, 3 Visites avui


Каса Фуста

Z Preus a partir de: 2€

Català Castellà

Каса Фуста – музей парка Дельта-дель-Эбре.

Casa de Fusta

Aquesta construcció emblemàtica al Delta, actualment és una instal·lació del Parc Natural que acull un centre d’informació i un museu ornitològic on es mostra una col·lecció molt completa de les espècies més representatives de la fauna deltaica. Però originàriament la seva funcionalitat no va ser la mateixa. Per tal de conèixer quin ha estat el procés històric que ha donat lloc al significat actual de la Casa hem de remetre’ns a l’any 1926, data en que tres senyors benestants de Barcelona atrets per la gran quantitat d’ocells aquàtics que albergava la llacuna de l’Encanyissada, van decidir de fundar una societat de caça que va aconseguir una concessió de deu anys, per efectuar les seves tirades en aquesta llacuna. La provisionalitat d’aquest contracte i la necessitat de tenir un habitatge per tal d’instal·lar-s’hi durant la seva estada al Delta, va determinar la construcció d’aquest refugi desmuntable on el material emprat fou la fusta que va ser portada expressament del Canadà, fet que va originar el seu elevat cost (350.000 ptes.).

Aquesta concessió es va perllongar fins l’any 1966. Cal destacar el fet que durant la guerra civil la Casa va ser ocupada per habitants de la zona que l’empraren com a refugi, motiu pel qual va ser garantida la seva conservació.

Al 1966 fou la data en qui el “Ministeri de Agricultura” (Patrimoni Forestal del Estado) va assumir la protecció de les llacunes i va començar a negociar amb la societat el patrimoni de la Casa. Fou l’any 1978 que passa a disposició de l’Estat i s’acaba, definitivament, la cessió de la casa. Llavors, les llacunes de l’Encanyissada i la Tancada van ser denominades “Coto Nacional de Caça del Delta del Ebro”.

Posteriorment amb el traspàs de competències a la Generalitat, l’any 1 980 les atribucions es traslladaren al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb l’ampliació a la marge dreta del decret de Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’any 1986, la Casa de Fusta passa a ser gestionada per aquest organisme que ha convertit el que únicament era un refugi, en un lloc obert, ideat amb el propòsit de facilitar un millor i més profund coneixement d’aquest espai natural.

Foto font 1

Visitat 811 vegades, 2 Visites avui


Casa de Fusta

Amposta, Carrer Partida Encanyissada, 43870, Poblenou del Delta, Tarragona, España

Z Preus a partir de: 2€

Català Castellà

977 261 026

Casa de Fusta

Esta construcción emblemática en el Delta, actualmente es una instalación del Parque Natural que acoge un centro de información y un museo ornitológico donde se muestra una colección muy completa de las especies más representativas de la fauna deltaica. Pero originariamente su funcionalidad no fue la misma. Para conocer cuál ha sido el proceso histórico que ha dado lugar al significado actual de la Casa debemos remitirnos al año 1926, fecha en que tres señores acomodados de Barcelona atraídos por la gran cantidad de aves acuáticas que albergaba la laguna de la Encanyissada, decidieron fundar una sociedad de caza que consiguió una concesión de diez años, para efectuar sus tiradas en esta laguna. La provisionalidad de este contrato y la necesidad de tener una vivienda para instalarse durante su estancia en el Delta, determinó la construcción de este refugio desmontable donde el material empleado fue la madera que fue portada expresamente de Canadá, lo que originó su elevado coste.

Esta concesión se prolongó hasta el año 1966. Cabe destacar el hecho de que durante la guerra civil la Casa fue ocupada por habitantes de la zona que lo emplearon como refugio, por lo que fue garantizada su conservación.

En 1966 fue la fecha en que el “Ministerio de Agricultura” (Patrimonio Forestal del Estado) asumió la protección de las lagunas y comenzó a negociar con la sociedad el patrimonio de la Casa. Fue en 1978 que pasa a disposición del Estado y se acaba, definitivamente, la cesión de la casa. Entonces, las lagunas de la Encanyissada y la Tancada fueron denominadas “Coto Nacional de Caza del Delta del Ebro”.

Posteriormente con el traspaso de competencias a la Generalitat, en 1980 las atribuciones se trasladaron al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con la ampliación en la margen derecha del decreto de Parque Natural del Delta del Ebro, en 1986, la Casa de Madera pasa a ser gestionada por este organismo que ha convertido lo que únicamente era un refugio, en un lugar abierto , ideado con el propósito de facilitar un mejor y más profundo conocimiento de este espacio natural.

Foto font 1

De 10 h a 13 h y de 15 h 17 h.
Lunes cerrado.

Visitat 2872 vegades, 9 Visites avui


Afegir comentari

Valora fent clic a la estrella:

 

Llocs relacionats

Centre d’Interpretació de les Barraques del Read More…

Museu de la Mar de l’Ebre
Està situat a l&# Read More…

Església de Sant Domènech

Església de Sant Domènec
L’església de S Read More…